Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008
Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008
Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008
 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ

ΣΚΟΥΠΙΔΟΧΑΡΤΗΣ


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

Οι Κατερινιώτες πετάμε ανεξέλεγκτα τα σκουπίδια μας και τα κάθε λογής μπάζα στα ρέματα του Πέλεκα και του Μαυρονερίου. Δείτε στο χάρτη (πατήστε στο "Προβολή μεγαλύτερου χάρτη")...

Μελλοντικός μας στόχος είναι η καταγραφή, όσο το δυνατόν, περισσότερων ανεξέλεγχτων χωματερών σε όλες τις γωνιές της Πιερίας.

 
Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008
Δεν είναι καλή ιδέα ο ενταφιασμός βιομηχανικών αποβλήτων στο λατομείο Λιτοχώρου

Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος

 

Τους τελευταίους μήνες απασχολεί την πιερική κοινωνία η πρόθεση του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης (Δ.Ε.Α.Δ.Ο.) να συνάψουν συμφωνία για το θάψιμο βιομηχανικών αποβλήτων στο λατομείο Λιτοχώρου, πολύ κοντά στον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου αλλά και σε τουριστικές περιοχές.

 Οι «Φίλοι του Περιβάλλοντος» παρακολουθούμε το θέμα από την πρώτη στιγμή σε όλες τις διαστάσεις του. Η άποψή μας είναι ότι το υλικό αυτό δεν πρέπει να θαφτεί στο Λιτόχωρο, εφόσον δεν συμφωνούν μεταξύ τους οι ειδικοί επιστήμονες αν είναι επικίνδυνο ή όχι και αν θα έχει ή όχι επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία όταν αποτεθεί στο συγκεκριμένο χώρο, αλλά και για γενικότερους λόγους (βλάβη στον τουρισμό από τη φημολογία και μόνο, ανάγκη να γίνει επιτέλους σωστή χωροθέτηση ειδικού χώρου για τα βιομηχανικά απόβλητα κ.ά.).

Η Ένωσή μας υποστηρίζει τον αγώνα ενεργών πολιτών και κατοίκων της περιοχής να αποτρέψουν το παραπάνω σχέδιο. Με στόχο να δυναμώσουμε τις φωνές που αντιδρούν σε μια ενέργεια που εγκυμονεί κινδύνους για μια περιοχή ιδιαίτερη σημαντική, αποστείλαμε στον Υπουργό Περιβάλλοντος την παρακάτω επιστολή:

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

         Οι «Φίλοι του Περιβάλλοντος Πιερία 2008» αποτελούμε μια ένωση πολιτών με σκοπό την προστασία του φυσικού  και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Πιερίας και την αειφορική ανάπτυξη της περιοχής.

         Με την επιστολή αυτή εκφράζουμε την αντίθεση και τη διαμαρτυρία μας για τα προωθούμενα σχέδια της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δίου - Ολύμπου και της εταιρείας ΤOSOH Hellas Α.Β.Ε. να ενταφιαστεί μεγάλη ποσότητα βιομηχανικών αποβλήτων (82.000 τόνοι), παραπροϊόντος της εταιρείας κατά τη διαδικασία παραγωγής ηλεκτρολυτικού διοξείδιου του μαγγανίου, σε τμήμα του λατομείου αδρανών υλικών του Λιτοχώρου, στη θέση «Γούρνες – Ξηροκάμπι», στους πρόποδες του ιστορικού Ολύμπου.

         Η θέση στην οποία σχεδιάζεται η διάθεση των βιομηχανικών αποβλήτων, ως τρόπος «αποκατάστασης» ενός μικρού τμήματος του λατομείου (15 στρεμμάτων), γειτνιάζει τόσο με την προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου όσο και με την τουριστικά ανεπτυγμένη θαλάσσια ακτή της νότιας Πιερίας και περιβάλλεται από καλλιεργούμενες εκτάσεις και οικισμούς με σημαντικές τουριστικές εγκαταστάσεις. Είναι γνωστό ακόμη ότι το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής αποτελείται από πορώδη και υδροπερατά πετρώματα.

         Τα παραπάνω και μόνο στοιχεία ταυτότητας της περιοχής θα έπρεπε να αποτρέψουν κάθε σκέψη για τη διάθεση των αποβλήτων στο συγκεκριμένο χώρο. Ωστόσο, σε πείσμα της κοινής λογικής, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δίου-Ολύμπου ενέκρινε την τροποποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως προς τον τρόπο αποκατάστασης της συγκεκριμένης έκτασης ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες, με εξαίρεση τις δασικές υπηρεσίες, γνωμάτευσαν θετικά. Το τελευταίο βήμα ήταν η απόφαση 6588/5-10-2012 του Γ. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κ. Μακεδονίας, με την οποία τροποποιούνται οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας και αποκατάστασης του συγκεκριμένου λατομείου ώστε να επιτρέπεται απόθεση του αποβλήτου.

         Ως πολίτες της Πιερίας με ενδιαφέρον για την υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής, για την ακεραιότητα και την ποιότητα του περιβάλλοντος και τη διατήρηση αλώβητης της μεγάλης αξίας της προστατευόμενης περιοχής του Ολύμπου, είμαστε ανάστατοι και εξαιρετικά ανήσυχοι με τις αποφάσεις τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου Δίου – Ολύμπου όσο και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κ. Μακεδονίας. Οι αποφάσεις αυτές, πέρα από τους κινδύνους που εγκυμονούν, αποτελούν πλήγμα και για το τουριστικό μέλλον της περιοχής.

         Παρακολουθώντας με προσοχή τη δημόσια συζήτηση που διεξάγεται από αρκετών μηνών, έχουμε διαμορφώσει την άποψη ότι η ορθότητα της απόφασης για το συγκεκριμένο έργο είναι τουλάχιστον αμφιλεγόμενη και δεν συγκεντρώνει την ομοφωνία των ειδικών επιστημόνων. Το συγκεκριμένο απόβλητο έχει χαρακτηριστεί ως «μη επικίνδυνο» σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Αποβλήτων, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο έγινε ο χαρακτηρισμός αμφισβητείται βάσιμα από άλλους επιστήμονες. Διατυπώθηκαν επίσης αμφισβητήσεις για πολλές ακόμη παραμέτρους και χαρακτηριστικά του υλικού και του σχεδίου απόθεσης όπως η προβαλλόμενη χαμηλή περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα, η δυνατότητα στεγανοποίησης, οι δοκιμές έκπλυσης, η συνεργιστική και βιολογική δράση, η βεβαιότητα ότι δεν θα  αστοχήσει η εγκατάσταση στο μέλλον κ.ά.

         Επειδή από τα παραπάνω δεν προκύπτει κατά κανένα τρόπο βεβαιότητα ότι το έργο αυτό δεν θα είναι βλαπτικό για το περιβάλλον και την υγεία, η σωφροσύνη, η κοινή λογική και η ανάγκη να προφυλάξουμε πολύτιμες αξίες του περιβάλλοντος και την υγεία των ανθρώπων, επιβάλλουν τη ματαίωση του συγκεκριμένου έργου.

         Σας καλούμε, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, να ακυρώσετε την απόφαση 6588/5-10-2012 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κ. Μακεδονίας, ως έχετε εκ του νόμου δικαίωμα και να μην επιτρέψετε την εγκατάσταση ενός μόνιμου κινδύνου υποβάθμισης και υπονόμευσης του μέλλοντος μιας περιοχής ιδιαίτερα σημαντικής για τη χώρα μας αλλά και ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Για το Δ. Σ.

της εταιρείας «Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008»

       Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γραμματέας

    Γιώργος Περδίκης                                                                    Γιώργος Τούλης

 
Επαναλειτουργία ιστότοπου

Εδώ και μερικούς μήνες, ο ιστότοπος μας δεν λειτουργούσε λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Από σήμερα όμως, χάρη στη βοήθεια ενός ανθρώπου, που εθελοντικά προσφέρθηκε να μας βοηθήσει, οι σελίδες μας είναι και πάλι στο διαδίκτυο.

Ο άνθρωπος αυτός είναι ο Γιάννης Γλυνός, πρόεδρος του  Μ.Ε.Σ. Δρακότρυπας Καρδίτσας «Η Ανάπλαση» και εκ των ιδιοκτητών της εταιρείας πληροφορικής slumdog.

Τον ευχαριστούμε θερμά. Η ανιδιοτελής προσφορά του τον τιμά ως άνθρωπο.

 
ΠΟΣΟΥΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥΣ ΑΝΤΕΧΕΙ Ο ΟΛΥΜΠΟΣ;

Τα τελευταία χρόνια, σε πολλά βουνά της Ελλάδας διεξάγονται αγώνες ορεινού τρεξίματος, στους οποίους συμμετέχουν εκατοντάδες δρομείς.

Στον Όλυμπο διεξάγεται από το 1986 ο Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου, ενώ από το 2004 ο Olympus Marathon.

Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι έχουν αναγγελθεί και προετοιμάζονται δύο ακόμη μαραθώνιοι στον Όλυμπο: ο Olympus Mythical Trail (100 χλμ) στις 07-07-2012 και o Όλυμπος Φαέθων Μarathon (40 χλμ) στις 29-07-2012.

Τελευταία ανανέωση ( 18.10.12 )
Διαβάστε περισσότερα...
 
Δυστυχώς, επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μας!
Ο παραποτάμιος δρόμος του Πέλεκα μετατρέπεται σε περιφερειακό της πόλης 

         Από το Δεκέμβριο του 2008 και μέχρι σήμερα παρακολουθούμε μια σειρά παρεμβάσεων και έργων στην περιοχή του Πέλεκα που μετατρέπουν σταδιακά το ποτάμιο τοπίο στα όρια της πόλης σε αστικό τοπίο δρόμου, με πολύ άσφαλτο, κράσπεδα και κυκλοφορία αυτοκινήτων. Στο ίδιο διάστημα οι κάτοικοι της περιοχής και ενώσεις πολιτών, ποδηλάτες κ.ά. ζητούν με επιμονή η περιοχή να καθαριστεί από τα σκουπίδια και να μετατραπεί σε χώρο περιπάτου πεζών και ποδηλατών  με πράσινο, δένδρα, εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας και άθλησης. Η δημοτική αρχή ισχυρίζεται ότι επιδιώκει την ανάπλαση της περιοχής και τη δημιουργία «πράσινης διαδρομής» αλλά αυτό που βλέπουμε τελικά να κατασκευάζεται και να ολοκληρώνεται με αργό ρυθμό, είναι μόνο αυτοκινητόδρομος.

Διαβάστε περισσότερα...
 
Κοινό ψήφισμα για τον Όλυμπο
Οι εκπρόσωποι των φορέων και των οργανώσεων που συναντηθήκαμε στην Κατερίνη προκειμένου να συζητήσουμε για τον Όλυμπο και το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, συμφωνούμε στα παρακάτω σημεία:


1.    Θεωρούμε ότι το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου είναι ένα ουσιαστικό βήμα για την προστασία του Ολύμπου. Η καθυστέρηση τόσων ετών στην επέκταση των ορίων του Εθνικού Δρυμού αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα στην προστασία και ανάδειξη του μυθικού βουνού. Είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη να υπογραφεί όσο πιο σύντομα γίνεται καθώς θα αποτελέσει το όχημα της αειφορικής ανάπτυξης των παρολύμπιων οικισμών. Η διαχείριση των φυσικών πόρων και η αξιοποίηση τους μπορούν να γίνουν μόνο αν θεσπιστούν κανόνες. Η έλλειψη ρυθμιστικών κανόνων ευνοεί την εμφάνιση φαινομένων που οδηγούν σε υποβάθμιση.

2.    Το μοντέλο τουρισμού που βασίζεται στην κατασκευή και λειτουργία τελεφερίκ και χιονοδρομικού κέντρου (ΧΚ) είναι ξεπερασμένο και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει τον άξονα  πάνω στον οποίο μπορεί να βασιστεί η ανάπτυξη της περιοχής. Η όχληση και οι μη αναστρέψιμες επιπτώσεις από την λειτουργία και συντήρηση των ΧΚ είναι πολύ σοβαρές, όπως δείχνει η χαρακτηριστική περίπτωση του ΧΚ Παρνασσού που η λειτουργία του έχει υποβαθμίσει ανεπανόρθωτα τον πυρήνα του Δρυμού.  Η οικονομία των χωριών γύρω από την περιοχή που επιβάλλεται να προστατευτεί, στηρίζεται στη γεωργία και κτηνοτροφία, κάτι που δεν είναι σκόπιμο να αλλάξει. Η ενίσχυση του εισοδήματος από μια μορφή ήπιου τουρισμού είναι επιθυμητή. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να γίνουν επενδύσεις υποδομών μικρής κλίμακας περιμετρικά του ορεινού όγκου και προσαρμοσμένες στο περιβάλλον. Οι ήπιες δραστηριότητες αναγνωρίζονται ως σημαντικό στοιχείο σε ένα βουνό που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι αναζητούν τη φυσική του ομορφιά, γνωρίζουν τα μοναδικά είδη χλωρίδας, και θαυμάζουν το φυσικό και μυθολογικό μεγαλείο του.

3.    Αναγνωρίζουμε ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, τα πολλά χιλιόμετρα οδικού δικτύου που διατρέχουν το βουνό σε συνδυασμό με την έλλειψη ελέγχου στα σημεία εισόδου,  με αποτέλεσμα την  ανεξέλεγκτη πρόσβαση στα ευαίσθητα οικοσυστήματα του βουνού. Επίσης γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης κυρίως από λαθροϋλοτόμους και λαθροκυνηγούς. Η πρόσβαση στον Εθνικό Δρυμό πρέπει να είναι ελεγχόμενη για κάθε όχημα που εισέρχεται σε αυτόν.

4.    Θεωρούμε ότι καλώς προβλέπεται από το Π.Δ. η απαγόρευση της θήρας στα (νέα) όρια του Εθνικού Δρυμού. Έτσι θα προστατευτεί η πανίδα της περιοχής και θα μπορούν να διεξάγονται χωρίς κίνδυνο δραστηριότητες όπως η πεζοπορία (ο Όλυμπος δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών, οπότε η συνύπαρξη ορειβατών και κυνηγών εγκυμονεί κινδύνους). Παράλληλα, η περιοχή στην οποία απαγορεύεται η θήρα μετατρέπεται σε ένα «καταφύγιο ζώων» το οποίο λειτουργεί ως κέντρο διασποράς στις γύρω περιοχές.

5.    Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου πρέπει να στελεχωθεί με εξειδικευμένο προσωπικό και να έχει αυξημένες αρμοδιότητες. Ο Όλυμπος ανήκει διοικητικά σε δυο Περιφέρειες (Κεντρικής Μακεδονίας & Θεσσαλίας)• ο Φορέας Διαχείρισης – έχοντας στη σύνθεση του εκπροσώπους και των δύο πλευρών - πρέπει να είναι αυτός που θα έχει την ευθύνη συνολικά. Κρίσιμο και απαραίτητο στοιχείο είναι η θωράκιση του Δρυμού με κατάλληλη φύλαξη και εποπτεία.


Οι φορείς που συμμετείχαν στη συνάντηση:
Αρκτούρος
Διασωστική Ομάδα Πιερίας
Δίκτυο Περραιβία
Εθελοντική Ομάδα Δράσης ν. Πιερίας
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
ΕΟΣ Βροντούς
ΕΟΣ Καρίτσας
ΕΟΣ Κατερίνης
ΕΟΣ Λιτοχώρου
Επιτροπή Περιβάλλοντος του δικτύου Περραιβία
Καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός
Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Σπυρίδωνα
Ορειβατικός Σύλλογος Αιγινίου
ΣΕΟ Κατερίνης
Φίλοι του Περιβάλλοντος – Πιερία 2008
Φίλοι της Φύσης – Friends of Nature
Τελευταία ανανέωση ( 23.01.12 )
 
Προτάσεις για τη μελέτη: «ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ»

                Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις προτάσεις που υποβάλλαμε στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας - Τμήμα Δομών & Περιβάλλοντος, ανταποκρινόμενοι στο σχετικό έγγραφο που μας είχαν στείλει (17845/2794οικ./4-11-2011).

Οι Φίλοι του Περιβάλλοντος – Πιερία 2008, έχοντας ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια με θέματα προστασίας του Ολύμπου, έχουμε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα όσον αφορά τι πρέπει να γίνει ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η διαχείριση του ορεινού όγκου και των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε αυτόν.

            Οι προτάσεις μας χρήζουν ίσως  επιστημονικής τεκμηρίωσης και για το λόγο αυτό επιθυμούμε κάθε μέτρο που θα ληφθεί να αποτελεί προϊόν τεκμηριωμένης μελέτης.

            Ωστόσο, για τις προτάσεις μας που ακολουθούν, έχουμε λάβει υπόψη την διεθνή πρακτική μελετώντας παραδείγματα άλλων Εθνικών Δρυμών ανά τον κόσμο.

 

            Οι προτάσεις μας αφορούν τους εξής τομείς:

1. Διαχείριση κίνησης οχημάτων στους δρόμους

2. Αγώνες ορεινού τρεξίματος

3. Πιστοποίηση προϊόντων Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

4. Καταφύγια

Τελευταία ανανέωση ( 02.12.11 )
Διαβάστε περισσότερα...
 
Ουσιαστική πρόοδος στην προστασία του Ολύμπου το Προεδρικό Διάταγμα

Η Ένωση Πολιτών της Πιερίας  «Φίλοι του Περιβάλλοντος – Πιερία 2008» θεωρούμε πολύ σημαντικό γεγονός την κατάθεση, μετά από πολύχρονη αναμονή, του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την επέκταση  των ορίων των Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και τη δημιουργία του «Εθνικού Πάρκου Ολύμπου». Εκτιμούμε, ότι η υπογραφή και κυρίως, η εφαρμογή αυτού του Π.Δ. θα αποτελέσει γεγονός ιστορικής σημασίας, ισάξιο με την αρχική κήρυξη το 1938 της μικρής περιοχής των 40.000 στρεμμάτων γύρω από τις ψηλές κορυφές ως του πρώτου ελληνικού Εθνικού Δρυμού. Φοβόμαστε όμως, ότι τα μικρά και μεγάλα συμφέροντα που μέχρι τώρα εμπόδιζαν την έκδοση και υπογραφή του, θα το επιδιώξουν και πάλι.

           

Τελευταία ανανέωση ( 11.10.11 )
Διαβάστε περισσότερα...
 
Δηλώσεις Κωνσταντόπουλου για Όλυμπο

 

Βίντεο με την ομολογία του κ. Γ. Κωνσταντόπουλου (τέως βουλευτή Πιερίας και υφυπουργού Υγείας)  ότι με δικές του ενέργειες μπήκε στις καλένδες το Προεδρικό Διάταγμα για τον Όλυμπο το 2004.

Πρόκειται για το προεδρικό Διάταγμα που κατοχυρώνει νομικά την προστασία του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και που το περιμένουμε εδώ και πολλά πολλά χρόνια να υπογραφεί.

Ας ελπίσουμε ότι ο νυν υπουργός Περιβάλλοντος δεν θα υποκύψει σε τέτοιου είδους πιέσεις, όπως αυτές που άσκησε ο κ. Κωνσταντόπουλος στον κ. Σουφλιά και ότι το προσχέδιο που βρίσκεται αυτή την στιγμή σε δημόσια διαβούλευση, θα καταλήξει τελικά να γίνει νόμος του κράτους.

Τελευταία ανανέωση ( 03.10.11 )
 
Έπεσαν οι μάσκες για τον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου

Πριν λίγες μέρες, στις 26-09-2011, οι Φίλοι του Περιβάλοντος – Πιερία 2008, προσκεκλημένοι από την αντιπεριφερειάρχη Πιερίας κ. Σοφία Μαυρίδου, παρευρεθήκαμε σε σύσκεψη για το θέμα της υπογραφής του προεδρικού διατάγματος σχετικά με το Εθνικό Πάρκο Ολύμπου. Παρόντες όλοι οι τοπικοί άρχοντες και αρκετοί εκπρόσωποι φορέων.

Δυστυχώς πολλοί από τους συμμετέχοντες δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, εκφράζοντας ακραίες απόψεις όπως, για παράδειγμα, να καταργηθεί ο Φορέας Διαχείρισης, να απαλειφθεί εντελώς η ζώνη Γ, να καταργηθεί στο σύνολο του όλο το νομοσχέδιο κλπ.

Ο τέως υφυπουργός κ. Γ. Κωνσταντόπουλος δεν δίστασε μάλιστα να ομολογήσει ότι με δικές του ενέργειες (μεσολάβησε στον κ. Σουφλιά) μπήκε στο ψυγείο η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη το 2004 και δήλωσε ότι το ίδιο πρέπει να γίνει και τώρα!

Έτσι λύνεται το «μυστήριο» γιατί είχε κολλήσει στα συρτάρια των υπουργείων τόσα χρόνια το Γενικό Διαχειριστικό Σχέδιο για τον Όλυμπο.

Ελπίζουμε ότι ο νυν Υπουργός Περιβάλλοντος δεν θα υποκύψει σε τέτοιες πιέσεις. Έτσι κι αλλιώς, οι φωνές των απλών πολιτών που ζητούν επέκταση των ορίων του Εθνικού Δρυμού, είναι τόσες πολλές που κανείς δεν μπορεί να τις αγνοήσει. Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει το κοινό συμφέρον για να ικανοποιήσει ατομικές ιδιοτέλειες.

 

Θεωρούμε ότι δεν νοείται Εθνικό Πάρκο χωρίς κανόνες και νόμους που να το προστατεύουν.

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι η ανυπαρξία νομοθετικού πλαισίου, αφήνει τον Όλυμπο έρμαιο στις ορέξεις καθενός κακόβουλου που θέλει να αποκομίσει προσωπικά οφέλη καταπατώντας το βουνό.

 

Πρέπει κάποτε να καταλάβουμε όλοι ότι η προστασία του περιβάλλοντος συμφέρει και οικονομικά. Το σχέδιο αυτό θα αποτελέσει την πλατφόρμα πάνω στην οποία θα βασιστεί η ανάπτυξη όλων των παρολύμπιων οικισμών. Προέκυψε μέσα από συζητήσεις και γνωμοδοτήσεις πολλών αρμοδίων φορέων, όπως είναι ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού στον οποίο εκπροσωπούνται εδώ και πολλά χρόνια οι τοπικές κοινωνίες.

 

Για αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να υπογραφεί το συντομότερο δυνατόν το σχετικό προεδρικό διάταγμα. Ένας μήνας διαβούλευσης είναι αρκετός σε κάθε  ενδιαφερόμενο να εκφράσει την άποψη του.

 

Αυτή είναι η τελευταία ελπίδα για όσους ζουν περιμετρικά του μυθικού βουνού και αγωνιούν για το μέλλον του. Ας μην την σπαταλήσουμε επιπόλαια.

Τελευταία ανανέωση ( 29.09.11 )
 
Εκδήλωση με θέμα: «Ανακύκλωση ελαίων και βιοκαύσιμα»

Οι «Φίλοι του Περιβάλλοντος Πιερία 2008», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2011, οργανώνουν εκδήλωση – συζήτηση με θέμα: «Ανακύκλωση ελαίων και βιοκαύσιμα».

 

Image

 

Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουνίου 2011, στις 7.30 μ.μ., στο χώρο συνάντησης, διαλόγου και πολιτισμού ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ, Π.Π. Γερμανού 2 στην Κατερίνη.

 

Στην εκδήλωση θα γίνουν οι εισηγήσεις:

 

Παραγωγή βιοκαυσίμων από έλαια

 

Εισηγήτρια: Στέλλα Μπεζεργιάννη, Δρ Χημικός Μηχανικός, Ερευνήτρια του ΕΚΕΤΑ – Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών

 

Συλλογή μαγειρικών ελαίων για ανακύκλωση

 

Εισηγητής: Αντώνης Χατζηανδρώνης, Ελαιουργός – Επιχειρηματίας συλλογής ελαίων

 

Θα ακολουθήσει συζήτηση που θα συντονίσει ο Γιώργος Περδίκης, Χημικός-Πρόεδρος των Φίλων του Περιβάλλοντος.

 

      Το θέμα της ανακύκλωσης των ελαίων είναι ένα σημαντικό ζήτημα σήμερα. Η προστασία του περιβάλλοντος, ο περιορισμός της ρύπανσης του νερού, η στροφή σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, η πράσινη ανάπτυξη είναι τομείς που μπορούν να επωφεληθούν από μια συστηματική και ευρείας κλίμακας ανακύκλωση των ελαίων, ιδιαίτερα των μαγειρικών.

 

      Οι Φίλοι του Περιβάλλοντος έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε συγκεκριμένη πρωτοβουλία  με στόχο την προώθηση αυτής της ανακύκλωσης στην πόλη και το νομό μας. Λεπτομέρειες θα δημοσιοποιηθούν σύντομα.

 

      Για να ενημερωθείτε και να συζητήσουμε για όλα τα παραπάνω, σας καλούμε στην  εκδήλωση.

Image 

Τελευταία ανανέωση ( 02.06.11 )
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ;

Στη χώρα μας υπάρχουν σαράντα έξι πόλεις, μικρές και μεγάλες, που διαθέτουν δημόσιες βιβλιοθήκες. Οι δημόσιες βιβλιοθήκες διαθέτουν προσωπικό που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και παρέχουν σχετικά σύγχρονες υπηρεσίας πληροφόρησης. Δυστυχώς η Κατερίνη δεν συγκαταλέγεται στη λίστα των 46 αυτών πόλεων.

 

Image
Χάρτης Δημόσιων Βιβλιοθηκών
 

Τελευταία ανανέωση ( 21.05.11 )
Διαβάστε περισσότερα...
 
Η απελευθέρωση των ζώων

Σας προσκαλούμε στην παρουσίαση του βιβλίου "Η απελευθέρωση των ζώων" του Peter Singer που θα γίνει την Παρασκευή 08 Απριλίου 2011 στις 19:30 στο Ιδεοδρόμιο (Π. Π. Γερμανού 2).

Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα "Συμμετέχω - Αδέσποτα Κατερίνης".

Η παρουσίαση θα γίνει από τον Σταύρο Καραγεωργάκη καθηγητή του 3ου Λυκείου Κατερίνης και μεταφραστή του βιβλίου.

Το βιβλίο «Η απελευθέρωση των ζώων» που εκδόθηκε πρόσφατα από το Κέντρο Πληροφόρησης ΑΝΤΙΓΟΝΗ, έχει συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη του κινήματος για τα δικαιώματα των ζώων. Από το 1975 που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 20 γλώσσες και διαβάστηκε από εκατοντάδες χιλιάδες αναγνώστες. Η μετάφραση και έκδοση του βιβλίου αυτού στην ελληνική γλώσσα καλύπτει ένα σημαντικό κενό της ελληνικής βιβλιογραφίας. Ο συγγραφέας του Peter Singer θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ηθικούς φιλοσόφους της εποχής μας.  Οι απόψεις του, κυρίως σε θέματα πρακτικής ηθικής, όπως η ηθική αντιμετώπιση των άλλων ζώων και η ευθανασία, έχουν προκαλέσει ζωηρές συζητήσεις και σημαντική αίσθηση στη διεθνή κοινή γνώμη.

 

Image 

 

Τελευταία ανανέωση ( 15.12.11 )
 
Εκδρομή στην 11η Πανελλήνια Γιορτή Ντόπιων Ποικιλιών

Για την πασχαλινή περίοδο, προτείνουμε μια εξόρμηση με σημαντικό περιβαλλοντικό περιεχόμενο σε μια όμορφη γωνιά της ελληνικής φύσης:  Η ένωσή μας, σε συνεργασία με το Γραφείο Περιβαλλοντικής της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης οργανώνει   ημερήσια εκδρομή – επίσκεψη στην 11η Πανελλαδική Γιορτή Ντόπιων Ποικιλιών που γίνεται στο Μεσοχώρι Παρανεστίου Δράμας, το Σάββατο 30 Απριλίου 2011.

Η ετήσια αυτή γιορτή αυτή γίνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια με πρωτοβουλία της εναλλακτικής κοινότητας «Πελίτι» και στοχεύει στην επικοινωνία και συνεργασία καλλιεργητών και όσων ενδιαφέρονται για τη διάσωση των ελληνικών παραδοσιακών ποικιλιών.

 

Image 

Τελευταία ανανέωση ( 27.03.11 )
Διαβάστε περισσότερα...
 
Εκλογές και νέο Διοικητικό Συμβούλιο στους «Φίλους του Περιβάλλοντος»

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011 σε αίθουσα του συνεδριακού κέντρου η απολογιστική Γενική Συνέλευση της ένωσης πολιτών «Φίλοι του Περιβάλλοντος Πιερία 2008» και στη συνέχεια έγιναν εκλογές για την ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου.

 

Image 

 

 

Τελευταία ανανέωση ( 21.03.11 )
Διαβάστε περισσότερα...
 
Σύνοψη συμπερασμάτων της ημερίδας: «Ο δασικός μας πλούτος: θα υπάρχει και αύριο;»

Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2010, Συνεδριακό Κέντρου Κατερίνης (ΕΚΑΒΗ)

Η ημερίδα οργανώθηκε από τους ΦΙΛΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ με θέμα την αειφορική διαχείριση των δασών και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκστρατείας ενημέρωσης των πολιτών για την παράνομη υλοτομία, μιας μόνιμης απειλής για τα δάση της Πιερίας που παρουσιάζει έξαρση τον τελευταίο καιρό.

Προσκεκλημένοι ομιλητές:

·         Πέτρος Κακούρος,  Δρ Δασολογίας, Συνεργάτης του Ελλ. Κέντρου Βιοτόπων (ΕΚΒΥ)

·         Δημήτρης Μπούσμπουρας, Βιολόγος, Ερευνητής της Ελλ. Ορνιθολογικής Εταιρείας

·                     Νίκος Γρηγοριάδης, Δρ Δασολογίας, Ερευνητής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών

 

Τελευταία ανανέωση ( 21.03.11 )
Διαβάστε περισσότερα...
 
Ποδηλατοπορεία 24-10-2010

Άλλη μια ποδηλατοπορεία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2010.

Το αίτημα για δημιουργία ποδηλατόδρομων απέκτησε τόσο δυνατή φωνή που δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί από οποιαδήποτε Δημοτική Διοικηση προκύψει στις επερχόμενες εκλογές.

Δείτε παρακάτω πανοραμική φωτογραφία από την ποδηλατοπορεία, στο σημείο που πριν λίγους μήνεςσυντοπίτης μας ποδηλάτης έπεσε θύμα τροχαίου δυστυχήματος.

 

Image 

Τελευταία ανανέωση ( 25.10.10 )
 
Ημερίδα για την παράνομη υλοτομία

Σας καλούμε στην ημερίδα συζήτησης και προβληματισμού που οργανώνουμε την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2010, ώρα 6.30 μμ στην αίθουσα του 1ου ορόφου του Συνεδριακού Κέντρου Κατερίνης (ΕΚΑΒΗ) με θέμα:

«Ο δασικός μας πλούτος: Θα υπάρχει και αύριο; »

Η εκδήλωση αφορά την αειφορική διαχείριση των δασών και γίνεται στο πλαίσιο εκστρατείας ενημέρωσης των πολιτών για την παράνομη υλοτομία, μιας μόνιμης απειλής για τα δάση της περιοχής μας που παρουσιάζει έξαρση τον τελευταίο καιρό.

 

Image

 

Εισηγήσεις:

           Οι μακροπρόθεσμες ωφέλειες από την αειφορική διαχείριση των δασών

Πέτρος Κακούρος,  Δρ Δασολογίας, Συνεργάτης του Ελλ. Κέντρου Βιοτόπων (ΕΚΒΥ)

           Δάση και βιοποικιλότητα

Δημήτρης Μπούσμπουρας, Βιολόγος, Ερευνητής της Ελλ. Ορνιθολογικής Εταιρείας

           Σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις της ελληνικής δασοπονίας

Νίκος Γρηγοριάδης,, Δρ Δασολογίας, Ερευνητής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών

 

Θα ακολουθήσει συζήτηση

Τελευταία ανανέωση ( 02.06.11 )
 
Αγοράζουμε ξύλα μόνο με τιμολόγιο!

Δεν έχουν περάσει 2 χρόνια που φέραμε στο φως της δημοσιότητας την καταστροφή ενός μονοπατιού στο ρέμα της Αγίας Κόρης στη Βροντού Ολύμπου από παράνομη υλοτομία. Δυστυχώς κάποιοι ασυνείδητοι συνεχίζουν το έργο τους, ξυλεύοντας δημόσια δάση μοναδικής ομορφιάς.

 

Image 

 

Τα δάση αυτά ανήκουν σε όλους μας. Είναι αυτά που θαυμάζουν οι επισκέπτες. Είναι η κληρονομιά που θα αφήσουμε στα παιδιά μας. Εκεί φύονται τα περίφημα ενδημικά φυτά του Ολύμπου, εκεί ξεκουράζονται οι πεζοπόροι, εκεί κυλάνε τα ρέματα από τα οποία υδροδοτούνται οι πόλεις και τα χωριά μας.

Δεν πρέπει να τα αφήσουμε στο έλεος αυτών που αποζητούν να αποκομίσουν προσωπικό όφελος σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος.

 

Η λύση είναι μία και είναι εύκολη: Όταν αγοράζουμε καυσόξυλα ζητάμε να μας δώσουν τιμολόγιο.

Οι σωστοί επαγγελματίες δεν χρειάζονται τη δική μας υπενθύμιση, το κάνουν από μόνοι τους, όπως άλλωστε υποχρεούνται από το νόμο.

Οι έμποροι λαθραίας ξυλείας δεν μπορούν να μας δώσουν τιμολόγιο καθώς το εμπόρευμα τους είναι προϊόν παράνομης δραστηριότητας.

 

 

Ας επιμείνουμε λοιπόν. Γιατί ο φυσικός πλούτος του τόπου μας είναι ότι πολυτιμότερο έχουμε. Γιατί η κλοπή από το δάσος είναι κλοπή της δικής μας περιουσίας. Γιατί ως καταναλωτές έχουμε τη δύναμη να σταματήσουμε αυτή την παράνομη δραστηριότητα.

Τελευταία ανανέωση ( 22.09.10 )
 
Ημερίδα: Πόλη και βιώσιμη κινητικότητα
Συμμετέχοντας στις φετινές εκδηλώσεις για την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, οι Φίλοι του Περιβάλλοντος – Πιερία 2008  οργανώσαμε στις 09-06-2010 μια εκδήλωση με θέμα «Πόλη και Βιώσιμη Κινητικότητα ».

Εισηγητές ήταν:

-Ο Νάσος Κόκκινος, πολιτικός μηχανικός – συγκοινωνιολόγος και Πρόεδρος του δικτύου Ε.Π.Ι.Β.Α.ΤΗ.Σ. (http://epivatis.gr)

-Ο Χρίστος Ταξιλτάρης, καθηγητής συγκοινωνιακών έργων στο Α.Π.Θ. Διδάσκει  μαθήματα σχετικά με τη συγκοινωνία, τις μεταφορές και την κυκλοφορία στον αστικό χώρο, την οδική ασφάλεια κλπ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Συμμετείχε στη μελετητική ομάδα της τελευταίας έρευνας – κυκλοφοριακής μελέτης για την Κατερίνη

 

Image
Ημερίδα για την βιώσιμη κινητικότητα
 

Τελευταία ανανέωση ( 31.07.10 )
 
Επιστολή και Υπόμνημα των «Φίλων του Περιβάλλοντος Πιερίας 2008» προς την Υπουργό Περιβάλλοντος

Ο Όλυμπος και η προστασία του αποτελεί κεντρικό σημείο της δράσης μας - πιστεύουμε ότι το έχουμε δείξει μέχρι τώρα με όλες τις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε (δημοσιεύματα, καταγγελίες, εκδηλώσεις, συνέδρια κλπ). Εδώ και αρκετό καιρό οι προσπάθειές μας συγκλίνουν στο στόχο να δείξουμε ότι ο Όλυμπος παρά τα μεγάλα λόγια από κάθε πλευρά, στην πραγματικότητα δεν προστατεύεται. Η προσπάθειά μας φαίνεται να έχει αποτέλεσμα, καθώς και άλλες ομάδες ανέλαβαν παρόμοια δράση.

 

Image
 

 

Συνεχίζοντας σταθερά στη ίδια κατεύθυνση, απευθυνθήκαμε στο νεοσύστατο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με ένα «Υπόμνημα για το ανεπαρκές καθεστώς προστασίας του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» και συνοδευτική επιστολή προς την Υπουργό κ. Τίνα Μπιρμπίλη.

Στο υπόμνημα μας εξηγούμε με αναλυτικά επιχειρήματα γιατί πιστεύουμε ότι δεν προστατεύεται πραγματικά ο Όλυμπος και διατυπώνουμε σκέψεις και προτάσεις για ένα αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να διαβάσετε το υπόμνημα, την συνοδευτική επιστολή αλλά και το δελτίο τύπου που στείλαμε στα ΜΜΕ:

Υπόμνημα (αρχείο PDF)

 Συνοδευτική επιστολή (αρχείο PDF)

 Δελτίο τύπου για υπόμνημα (αρχείο DOC)

 

 

Τελευταία ανανέωση ( 02.06.11 )
 
Επίδοση επιστολής στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κάρολο Παπούλια

To Σάββατο 11 Ιουλίου 2009, στο Δίον Πιερίας έγινε μια εκδήλωση προς τιμήν του αρχαιολόγου κ. Δημήτρη Παντερμαλή, στην οποία παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας.
Ο αντιπρόεδρος της οργάνωσης μας, κ. Γεώργιος Περδίκης, συνοδευόμενος από παιδιά, παρέδωσε στον πρόεδρο μια επιστολή στην οποία ζητάμε την παρέμβαση του προκειμένου να υπογραφεί επιτέλους το προεδρικό διάταγμα που θα προστατεύει τον Όλυμπο (η υπογραφή του εκκρεμεί εδώ και 21χρόνια!!!). Πρέπει να σημειώσουμε ότι με εξαίρεση τα 38.500 στρέμματα του Εθνικού Δρυμού του 1938, η νομική προστασία του Ολύμπου είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη.

Image 

Ακολουθεί η επιστολή που δώσαμε στον κ. Κάρολο Παπούλια:

 

Τελευταία ανανέωση ( 07.09.09 )
Διαβάστε περισσότερα...
 
Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008
 

ΘΕΜΑΤΑ

 olibos.jpg
 peleka.jpg
 podhlato.JPG
 platanodasos.jpg
 
 
 
Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008